اطلاعات تماس

 • شماره های تماس
 • سازمان فروش و خدمات پس از فروش:
 • 021-44921790-93
 • 021-44921224
 • 021-44921209
 • داخلی واحد فروش (111، 112، 114)
 • داخلی واحد خدمات پس از فروش (300،301،302)
 • واحد فروش:
 • 09103405907
 • واحد امداد سیار:
 • 021-44921790-93 - داخلی: 114
 • 09937971261
 • واحد شکایات و صدای مشتری:
 • 021-44921790021 - داخلی: 114
 • آدرس سازمان فروش و خدمات پس از فروش

کیلومتر 17 جاده قدیم شرق به غرب، نبش خیابان پنجاه و هشتم، پلاک 599 – کد پستی: 1388153111

 • آدرس کارخانه

منطقه ویژه سلفچگان ، فاز یک ، بلوار گمرک ، خیابان بازرگانی ، خیابان بازرگانی 5 ،قطعه های (164, 164j , 164k)

کد پستی: 3718794753

شرکت کاسپین خودرو