طرح پیش فروش کامیون ۱۸ تن تک محور دوو بصورت لیزینگ ( ۳۶ ماهه)

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده انحصاری دوو کره جنوبی)

۱۴۰۲/۰۳/۰۹

طرح پیش فروش کشنده ۴۴ تن تک محور دوو بصورت لیزینگ (۳۶ ماهه)

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده انحصاری دوو کره جنوبی)

۱۴۰۲/۰۳/۰۹

شرایط فروش ویژه عیدانه

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده انحصاری دوو کره جنوبی)

۱۴۰۱/۱۲/۱۴

فروش مرحله ای کامیون کشنده تک محور DAEWOO

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده انحصاری دوو کره جنوبی)

۱۴۰۲/۱/۲۸

طرح فروش دو مرحله ای کامیون ۱۸ تن باری دوو (بهمن ماه)

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده انحصاری دوو کره جنوبی)

۱۴۰۱/۱۱/۲۳

طرح فروش دو مرحله ای کامیون ۱۸ تن باری دوو (دی ماه)

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده انحصاری دوو کره جنوبی)

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

فروش نقدی کامیون ۱۸ تن باری دوو با قیمت قطعی

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده انحصاری دوو کره جنوبی)

۱۴۰۱/۰۹/۲۰

طرح فروش فوق العاده محصولات کاسپین خودرو با قیمت قطعی

به مناسبت حضور در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد

از تاریخ ۹ الی ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۰۷

طرح فروش دومرحله ای کامیون ۱۸ تن DAEWOO

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده انحصاری دوو کره جنوبی)

۱۴۰۲/۰۳/۰۱

شرکت کاسپین خودرو