طرح پیش فروش کشنده ۴۴ تن تک محور دوو بصورت لیزینگ (۳۶ ماهه)

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده انحصاری دوو کره جنوبی)

۱۴۰۲/۰۳/۰۹

طرح پیش فروش کامیون ۱۸ تن تک محور دوو بصورت لیزینگ ( ۳۶ ماهه)

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده انحصاری دوو کره جنوبی)

۱۴۰۲/۰۳/۰۹

شرکت کاسپین خودرو