ماموریت و چشم انداز

⬅︎ تولید بیش از 7500 دستگاه انواع خودرو تجاری دوو

⬅︎ توسعه مرکز کاربری سازی

⬅︎ ارتقاء سطح کیفی و توسعه شبکه خدمات پس از فروش

⬅︎ حفظ سطح کیفیت بسیار خوب برای تمام محصولات تولیدی

شرکت کاسپین خودرو