مناسب برای انواع کاربری ها

کامیون دوو پریما با بهره مندی از فاصله محوری ۵۵۰۰ میلی متری، تیرک شاسی دو لایه فولادی، وزن پایین شاسی (در حدود ۶ تن)، فضای مناسب برای نصب کاربری بر روی شاسی (در حدود ۶ متر) گزینه مناسبی برای نصب انواع کاربری می باشد.

همچنین این محصول دارای تاییده کاربری هایی از قبیل باری چوبی و فلزی، مسقف چادری، مشبک فلزی حمل طیور، یخچال و آتشنشانی می باشد.

شرکت کاسپین خودرو