محصولات منتخب
DAEWOO TRUCKS

شرکت کاسپین خودرو فرهنگ نماینده رسمی شرکت دوو کره جنوبی

کشنده ۴۴ تن دوو

با ۴۴۰ اسب بخار – ۱۱۰۵۱ سی سی

مشاهده جزئیات

کامیون ۱۸ تن دوو

با ۲۸۰ اسب بخار – ۵۸۹۰ سی سی

مشاهده جزئیات

کشنده ۴۴ تن دوو

با ۴۴۰ اسب بخار – ۱۱۰۵۱ سی سی

مشاهده جزئیات