طرحهای فروش

فروش کشنده ۴۴ تن تک محور DAEWOO به صورت نقدی با تحویل فوری

طرح پیش فروش لیزینگی کشنده ۴۴ تن تک محور DAEWOO با قیمت قطعی

پیش فروش مرحله ای کشنده ۴۴ تن تک محور DAEWOO با قیمت قطعی

فروش کشنده ۴۴ تن تک محور DAEWOO بصورت نقدی با تحویل فوری