کاربری های مجاز کاسپین خودرو

مناسب برای انواع کاربری ها

کامیون دوو پریما با بهره مندی از فاصله محوری ۵۵۰۰ میلی متری، تیرک شاسی دو لایه فولادی، وزن پایین شاسی (در حدود ۶ تن)، فضای مناسب برای نصب کاربری بر روی شاسی (در حدود ۶ متر) گزینه مناسبی برای نصب انواع کاربری می باشد.
همچنین این محصول دارای تاییده کاربری هایی از قبیل باری چوبی و فلزی، مسقف چادری، مشبک فلزی حمل طیور، یخچال و آتشنشانی می باشد.

لیست کاربری های مجاز کاسپین خودرو